Ogólne warunki współpracy

w zakresie obróbki strumieniowo - ściernej, chemicznej oraz malowania proszkowego elementów aluminiowych, stalowych oraz ocynkowanych

  1. Elementy aluminiowe dostarczone do lakierowania muszą być surowe (nielakierowane i nieanodowane)

  2. Elementy zlecone na żądanie Klienta do przemalowania, bez usunięcia starej powłoki lakierniczej, nie są objęte gwarancją.

  3. Klient ma obowiązek usunąć we własnym zakresie wszelkie uszkodzenia mechaniczne i inne wady dostarczanego materiału, tj. zarysowania powierzchni, zacieki, odkształcenia, wgniecenia, nieszczelne spawy, zacieki powstałe po ocynku itp.

  4. Klient ma obowiązek dostarczyć materiał wolny od zanieczyszczeń takich jak: silikony, kleje, uszczelniacze i inne substancje niezmywalne w roztworach wodnych.

  5. Ostre krawędzie należy usunąć przed dostarczeniem do lakierni.

  6. Klient ma obowiązek poinformować cynkownię przed procesem cynkowania ogniowego, że elementy zostaną pomalowane proszkowo. Nie spełnienie powyższego wymagania skutkować może brakiem możliwości nałożenia prawidłowej powłoki lakierniczej.

  7. Stal czarna przed malowaniem proszkowym musi być poddana obróbce strumieniowo - ściernej w celu usunięcia zanieczyszczeń oraz polepszenia przyczepności farby do podłoża. Na żądanie klienta lakiernia pominie tę obróbkę, co skutkować będzie nie udzieleniem gwarancji na malowanie proszkowe.

  8. Elementy przeznaczone do malowania zawieszane są na specjalnych zawieszkach. Ślady w miejscu zawieszenia nie stanowią wady powłoki lakierniczej.

  9. Elementy dostarczane do malowania wygrzewane są w temperaturze około 200 stopni Celsjusza. Materiał, z którego elementy są wykonane musi być odporny na działanie wysokiej temperatury, w celu uniknięcia odkształceń lub całkowitego zniszczenia elementów. Lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie takiego materiału.

  10. Kratery powstające na powłoce proszkowej podczas utwardzania są widocznym efektem odgazowania podłoża. Lakiernia nie ponosi odpowiedzialności za powyższy defekt.

  11. Powłoka lakiernicza nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne powłoki. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, pożaru, katastrof, aktów wandalizmu itp. nie są objęte gwarancją.

  12. Powłoka lakiernicza nie jest odporna na działanie rozpuszczalników, alkoholi, produktów kwaśnych i alkalicznych. Elementy polakierowane myć czystą wodą, z ewentualnym dodatkiem środków neutralnych. Do mycia nie należy stosować środków ściernych i agresywnych; nie trzeć powierzchni malowanej. Po każdym czyszczeniu spłukać obficie czystą zimną wodą. Nie stosowanie się do zaleceń może spowodować zmatowienie lub zarysowanie powierzchni.

  13. Materiał po malowaniu zabezpieczony jest folią stretch. Klient ma obowiązek przechowywania go w odpowiednich warunkach. Nie należy narażać na ekspozycję słoneczną oraz wysoką temperaturę, gdyż może skutkować to zespoleniem folii z powłoką lakierniczą. Materiały opakowaniowe muszą być rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci między powłoką lakierniczą a folią stretch. Podczas transportu należy materiał odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wszelkie dodatkowe materiały zabezpieczające typu palety, folie bąbelkowe, przekładki, itp zapewnia Klient.

  14. Powłoka lakiernicza oceniana jest z odległości 3 metrów - dla elementów używanych wewnątrz, 5 metrów - dla elementów używanych na zewnątrz.

  15. Lakiernia proszkowa nie udziela gwarancji na materiał, który użytkowany jest w środowisku agresywnym i nadmorskim.

  16. Gwarancja udzielana jest na okres:

 • 2 lat z zachowaniem wyżej wymienionych zasad i warunków przy użyciu podkładu cynkowego
 • 2 lat na malowanie elementów ocynkowanych
 • 1 roku bez zastosowania podkładu cynkowego